Skip to main content
Support - EBSCO Help

EBSCO Discovery Service (EDS) – dotazník k partnerským databázím

Jedním z klíčových aspektů při nákupu služby EDS je možnost hledání ve stále narůstajícím počtu záznamů, které dostáváme včetně rejstříků přímo od vydavatelů. Většina obsahu je k dispozici prostřednictvím našich hlavních rejstříků, od řady vydavatelů máme však povolení k sestavení samostatných databází pro službu EDS. Tyto databáze tvoří obsahová sada nazývaná partnerské databáze, které jsou uvedeny v části „Poskytovatel obsahu“, pokud v rámci služby EDS omezíte vyhledávání.

Je třeba poznamenat, že partnerské databáze představují pouze část obsahu, ve kterém budete ve svém profilu EDS vyhledávat. Máme k dispozici řadu různých rejstříků, včetně těch, které patří k vašim plnotextovým a bibliografickým databázím aplikace EBSCOhost. Tento formulář slouží pouze k tomu, aby nám pomohl při uživatelské úpravě té části vašeho sborníku, která je považována za obsah partnerské databáze EDS. Chcete-li zobrazit úplný výpis obsahu zahrnutého do vašeho profilu EDS, klikněte sem.

Chcete-li pokračovat rovnou na dotazník, klikněte sem.

Propojovací údaje
Protože položky v našich partnerských databázích představují zdroje, které společnost EBSCO přímo neposkytuje, budete potřebovat bezproblémový přístup k plným textům nebo objektům od různých poskytovatelů. Pokud jste již zvyklí pracovat s databázovými produkty EBSCO, nastavíme vám také ve vašem profilu EDS podobně fungující přístup k položkám, ke kterým společnost EBSCO neposkytuje plné texty. Existují dva způsoby nastavení odkazů na zdroje informací:

 • CustomLinks: Jako službu pro naše zákazníky vytvořila společnost EBSCO knihovnu předem připravených odkazů nazvanou CustomLinks. Pokud je známo, že má některý účet přístup k některé položce, ať již jde o volně přístupnou položku nebo o zdroj, ke kterému máte předplacený přístup, lze v aplikaci EBSCOadmin aktivovat službu CustomLink, která převezme uživatele ze záznamu EDS a zpřístupní tak úplnou položku na webových stránkách vydavatele. K přístupu do partnerské databáze velmi doporučujeme používat službu CustomLinks, protože poskytuje výhody vydavatelem poskytovaného řešení odkazů na informační zdroje, které považujeme za nejspolehlivější způsob přesměrování uživatelů.
   
 • Překladač odkazů: K odkazům na položky, které dotazník k partnerským databázím nepokrývá, použijeme váš překladač odkazů, například LinkSource. Překladač odkazů je software, který na základě správně naformátovaných údajů o adrese OpenURL přesměruje uživatele na konkrétní známou položku. Je administrátorem nakonfigurován tak, aby ověřil dostupnost položky a poté k ní poskytl možnosti přístupu. V případě potřeby si od vás v průběhu konfigurace služba Discovery Services Coordinator vyžádá poskytnutí souboru s plným textem časopisových fondů, který bude použit jako odkaz na zbývající plnotextový obsah.

Partnerský obsah
Existují tři typy partnerského obsahu, z nichž každý poskytuje možnosti dostupné pro kategorie anglickojazyčných a vícejazyčných zdrojů. U každé kategorie budete dotázáni na typ zdroje. Vícejazyčné zdroje jsou zpravidla ve většině, pokud ne v absolutní, tak mezi záznamy v jiném jazyce než v angličtině.

Vyplňování dotazníku si usnadníte, pokud před jeho zahájením věnujete chvíli na obecnou rozvahu o typech obsahu vašeho profilu.

 • Volně přístupné zdroje: EDS aktuálně poskytuje možnost zahrnout do profilu různé záznamy z volně přístupných (Open Access) zdrojů. Tyto zdroje jsou na síti Internet volně zřístupněny přímo jejich vydavateli, pro přístup k jejich položkám není vyžadováno předplatné. Do svého profilu můžete zařadit některé nebo všechny tyto zdroje.
   
 • Zdroje vyžadující předplatné: Databáze, kde je pro přístup k plným textům záznamů vyžadováno předplatné. Existují určité zdroje, které umožňují ukládat do profilu metadata, i když nejste jejich předplatiteli. Ostatní jsou omezené a poskytují metadata pouze předplatitelům služby EDS a vybraného zdroje, našim společným zákazníkům. V dotazníku bude uvedeno, které zdroje jsou určeny pouze pro společné zákazníky.
   
 • Partnerské katalogy a rejstříky: Tyto zdroje obsahují pouze základní bibliografické údaje a jejich primárním cílem je poskytovat citační informace k výzkumným účelům. Z tohoto důvodu není k dispozici plný text s možností vyhledávání ani možnost použít službu CustomLink na plný text, služba CustomLink však může být schopna vytvořit odkaz na citaci v domácím rozhraní.

Pokud budete po vyplnění partnerského dotazníku potřebovat provést nějaké změny, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese eds@ebscohost.com.

Kliknutím sem přejděte dotazník k partnerským databázím

 

Related terms: EDS Partner Database Questionnaire (Czech)