Skip to main content
Support - EBSCO Help

Google Sign in dla administratorów

Google Sign In jest metodą autoryzacji, która umożliwia użytkownikom zalogowanie się do zasobów EBSCO dostępnych dla danej instytucji i utworzenie osobistego konta My EBSCOhost przy użyciu danych służących do logowania na konta Google.

google-sign-in.png

Uwaga: Funkcja Google Sign In nie jest dostępna dla użytkowników Dynamic Health, DynaMed i DynaMed Plus.

Jak włączyć usługę Google Sign In dla użytkowników poprzez EBSCOadmin?

Te ustawienia są domyślnie włączone na EBSCOadmin. Aby upewnić się, że tak jest w przypadku Twojego konta, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Włącz autoryzację Google

 1. Zaloguj się na EBSCOadmin na stronie http://eadmin.ebscohost.com.

 2. Kliknij łącze Site/Group Maintenance (Opcje strony/grupy) w prawym górnym rogu ekranu.

 3. Kliknij zakładkę Group (Grupa) i a następnie nazwę grupy, dla której chcesz włączyć Personalizację.

 4. Zaznacz pole Personalization Allowed (Zgoda na personalizację)

 5. Zaznacz pole Enable Google/Social Authentication aby włączyć autoryzację Google.

  google-sign-in-enable.png

 6. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Dodatkowo, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli uwierzytelnić się w EBSCOhost, EBSCO Discovery Service i Explora za pomocą nowo utworzonego konta My EBSCOhost, możesz włączyć funkcję Personal User Authentication (Autoryzacja użytkownika)

Krok 2: Włącz autoryzację użytkownika

 1. Kliknij kartę Authentication (Autoryzacja) u góry ekranu EBSCOadmin.

 2. Kliknij zakładkę Personal Users sub-tab (zakładka użytkownika).

 3. Zaznacz Yes (tak) aby włączyć autoryzację użytkownika.

  google-sign-in-pua.png

 4. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

 

Czy mogę wgrać konta Google dla użytkowników mojej instytucji?

Ponieważ użytkownicy są zobowiązani do udzielenia zgody Google na dostęp do swoich kont, wgrywanie kont nie jest dostępne dla Google Sign In.

 

Czy mogę zmienić grupę użytkowników z możliwością uwierzytelniania za pośrednictwem ich danych Google?

Tak, można przypisać indywidualne konta osobistych użytkowników do innej grupy na EBSCOadmin. Może to jednak wpłynąć na opcje dostępu do zapisanych przez nich w folderze osobistym zasobów, w zależności od baz danych dostępnych w ramach profili w grupach użytkowników, do których są one przypisane.

Zmiana przypisania kont osobistych użytkowników do innej grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do EBSCOadmin na stronie http://eadmin.ebscohost.com.

 2. Kliknij na zakładkę Authentication (Autoryzacja) u góry ekranu EBSCOadmin.

 3. Wejdź w zakładkę Personal Users sub-tab (zakładka użytkownika)

 4. Kliknij na hiperłącze User Name (Nazwa użytkownika) dla konta, które chcesz ponownie przypisać.

 5. Z menu rozwijanego wybierz nową grupę użytkowników.

 6. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

 

Dlaczego użytkownicy otrzymują komunikat o błędzie, gdy próbują zalogować się do zasobów EBSCO przy użyciu swojego konta Google?

Jeśli użytkownik otrzyma kod błędu autoryzacji 134, oznacza to, że nie autoryzował jeszcze swojego konta Google w Twojej instytucji. Użytkownicy muszą najpierw zalogować się do zasobów EBSCO za pośrednictwem Twojej instytucji, zanim będą mogli utworzyć osobiste konta My EBSCOhost. Jeśli użytkownik otrzyma kod błędu autoryzacji 104, oznacza to, że Twoja instytucja nie zezwala użytkownikom na logowanie się do zasobów EBSCO przy użyciu ich danych Google.
 

Jak wyłączyć Google Zaloguj się do mojej instytucji?

Jeśli zdecydujesz się nie udostępniać Google Sign In swoim użytkownikom, możesz go wyłączyć na EBSCOadmin, wykonując następujące czynności.

Aby wyłączyć funkcję Google Sign In:

 1. Zaloguj się do EBSCOadmin na http://eadmin.ebscohost.com.

 2. Kliknij łącze Site/Group Maintenance (Obsługa serwisu/grupy) w prawym górnym rogu ekranu.

 3. Kliknij kartę Group (Grupa) i kliknij nazwę grupy, dla której chcesz wyłączyć logowanie za pomocą Google Sign In.

 4. Usuń zaznaczenie z pola Enable Google/Social Authentication.

 5. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).