Skip to main content
Support - EBSCO Help

Zarządzanie zawartością EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCOadmin pozwala administratorom kontrolować treści dodawane do profilu EDS, jak na przykład dodawanie nowych partnerskich baz danych, jak również subskrypcji EBSCO.

Zapoznaj się z tutorialem wideo

Jest to przydatne, gdyż umożliwia dostosowanie zawartości dodawanych do pierwotnego profilu EDS jak również do innych utworzonych niestandardowych profili. Administratorzy mogą kontrolować Ustawienie Automatycznej Aktywacji Nowych Zawartości (Content Automatically Enabled Setting). Wtedy kiedy pojawia się nowa zawartość partnera, może ona zostać automatycznie dodana do profilu.

Proszę pamiętać, że zarządzanie nową zawartością partnerskich baz danych to proces dwustopniowy.

 1. Dodaj bazę do profilu (jeżeli automatyczne dodawanie nie zostało aktywowane).
 2. Jeśli baza wymaga, aby EBSCO linkowało do wydawcy w celu przeglądania pełnych treści, należy dodać odpowiedni CustomLink. Kliknij tu, aby dowiedzieć się jak dodać CustomLink do bazy partnerskiej.
Dodawanie nowej bazy do profilu

Nieważne z jakich ustawień korzystasz, możliwe, że będziesz chciał/a dodać lub usunąć bazę z profilu EDS. Aby dodać nową bazę do profilu EDS:

 1. Wybierz zakładkę Customize Services (dostosuj usługi).
 2. Z rozwijanej listy Choose Profile wybierz profil EBSCO Discovery Service.
 3. Kliknij w zakładkę Databases (bazy).
 4. W lewym górnym rogu rozwijana lista jest ustawiona na Show: All (pokaż: wszystko).
 5. Korzystając z rozwijanej listy, zmień ustawienie na Show: Disabled (pokaż: wyłączone), aby zobaczyć bazy dostępne do dodania do profilu.
 6. Dla każdej bazy, którą chcesz dodać, zaznacz On (Włączona) w kolumnie Enable (Aktywacja).
 7. Kliknij Submit (zatwierdź). Baza/y zostały dodane do profilu.
Ustawienie automatycznej aktywacji nowych zawartości

Ustawienie Automatycznej Aktywacji Nowych Zawartości (Content Automatically Enabled Setting) umożliwia automatyczną aktywację wszystkich treści partnerskich dostępnych dla klientów EDS. W ustawieniu domyślnym to ustawienie jest wyłączone (opcja “No”) zarówno dla profili wygenerowanych przez główny system EDS jak również indywidualnych profili stworzonych przez administratorów.

Przy ustawieniu No (nie), nowe treści EDS będzie trzeba dodać manualnie do wyznaczonego profilu EDS po ich publikacji. W celu dodania poszczególnych zawartości, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Przy ustawieniu Yes (tak), nowe treści zostaną dodane automatycznie do wyznaczonego profilu EDS. Umożliwia to użytkownikom przeszukiwanie metadanych bez potrzeby angażowania administratora konta. Proszę pamiętać, aby aktywować linkowanie do pełnych tekstów. Administratorzy będą musieli aktywować linkowanie jak przedstawiono w punkcie drugim powyżej.

Automatyczna aktywacja/dezaktywacja nowych zawartości:

 1. Wybierz zakładkę Customize Services (dostosuj usługi).
 2. Z rozwijanej listy Choose Profile wybierz profil, który chcesz modyfikować.
 3. Kliknij w zakładkę Databases (bazy).
 4. Ustaw parametr Content Automatically Enabled Setting (Automatyczne włączanie nowych zawartości) na Yes (tak) lub No (nie).

  EDS Customization - Managing Content
 5. Kliknij Submit (zatwierdź), aby zapisać nowe ustawienia.
Usuwanie baz danych z profilu

W celu usunięcia bazy danych z profile EDS:

 1. Wybierz zakładkę Customize Services (dostosuj usługi).
 2. Z rozwijanej listy Choose Profile wybierz profil EBSCO Discovery Service.
 3. Kliknij w zakładkę Databases (bazy).
 4. Zmień ustawienie Enable (aktywuj) na Off (wyłącz) dla każdej bazy, którą chcesz dezaktywować dla profilu EDS.
 5. Kliknij Submit (Zatwierdź). Baza/y zostały usunięte z profilu.