Skip to main content
Support - EBSCO Help

Kwestionariusz dotyczący bazy danych partnerów EBSCO Discovery Service (EDS)

Jednym z kluczowych aspektów nabycia EDS jest szansa przeprowadzenia wyszukiwania wśród nieustannie rosnącej liczby rekordów, które otrzymujemy i indeksujemy bezpośrednio od wydawców. Choć większość naszej zawartości jest dostępna za pośrednictwem naszych kluczowych indeksów, możemy tworzyć osobne bazy danych dla EDS od wielu wydawców. Te bazy danych obejmują zbiór zawartości, który nazywamy Bazami danych partnerów; są one reprezentowane w aspekcie „Content Provider,” gdy ograniczasz wyszukiwanie w ramach EDS.

Należy zauważyć, że bazy danych partnerów nie są reprezentatywne dla całej zawartości, którą będziesz wyszukiwać w swoim profilu EDS. Mamy kilka różnych indeksów, z których korzystamy – w tym indeksów dla pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych EBSCOhost. Niniejszy formularz opracowano wyłącznie z myślą o ułatwieniu użytkownikom dostosowania części ich kolekcji, która jest uważana za zawartość bazy danych partnerów EDS. Aby uzyskać pełną listę zawartości uwzględnionej w Twoim profilu EDS, kliknij tutaj.

Aby od razu przejść do kwestionariusza, kliknij tutaj.

Informacje dotyczące tworzenia odsyłaczy

Ponieważ pozycje zawarte w naszych bazach danych partnerów to zasoby niedostępne bezpośrednio z EBSCO, użytkownik chce zapewnić sobie płynny dostęp do pełnego tekstu lub obiektu od każdego z dostawców. Jeśli korzystasz już w taki sposób ze swoich baz danych EBSCO, dla pozycji, dla których EBSCO nie zapewnia pełnego tekstu, skonfigurujemy podobny dostęp w twoim profilu EDS. Istnieją dwie metody konfigurowania odsyłaczy do Twoich zasobów:

  • CustomLinks: W ramach usługi dla naszych klientów, firma EBSCO utworzyła bibliotekę wstępnie sformatowanych odsyłaczy o nazwie CustomLinks. Gdy wiadomo, że konto ma dostęp do danej pozycji – dlatego że dostęp do niej jest wolny lub subskrybujesz dany zasób – można włączyć narzędzie CustomLink w EBSCOadmin w celu przekierowania użytkowników z rekordu EDS do pełnej pozycji na stronie wydawcy. Zalecamy wykorzystanie narzędzia CustomLinks w celu uzyskania dostępu do baz danych partnerów, ponieważ CustomLinks może wykorzystać dostarczone przez wydawcę rozwiązanie do tworzenia odsyłaczy, uważane za najbardziej niezawodną metodę przekierowywania użytkowników.
  • Link Resolver: W celu utworzenia odsyłaczy do pozycji nieuwzględnionych w Kwestionariuszu dotyczącym bazy danych partnerów wykorzystamy nasz program link resolver, taki jak LinkSource. Link resolver to oprogramowanie, które akceptuje prawidłowo utworzone dane OpenURL i wykorzystuje je do przekierowania użytkowników do znanej pozycji. Jest konfigurowane przez administratora w taki sposób, by sprawdzało dostęp do pozycji i zapewniało opcje uzyskiwania dostępu. Podczas konfiguracji (jeśli będzie to konieczne) Discovery Services Coordinator poprosi o dostarczenie pliku przeznaczonego na zbiory czasopism pełnotekstowych, który będzie wykorzystywany do utworzenia odsyłacza do pozostałej części zawartości pełnotekstowej.

Zawartość partnerów

Istnieją trzy typy zawartości partnerów, dla każdego z których dostępne są opcje w kategoriach zasobów w języku angielskim i zasobach wielojęzycznych. Zadamy Ci pytanie dotyczące każdego z typów zasobów dla poszczególnych kategorii. Warto zauważyć, że w przypadku kategorii Wielojęzyczna większość rekordów (lub wszystkie) jest opracowana w języku innym niż angielski.

Aby ułatwić sobie wypełnienie kwestionariusza, warto najpierw zastanowić się przez chwilę nad poszczególnymi typami zawartości w profilu.

  • Zasoby w wolnym dostępie (open access): EDS umożliwia obecnie uwzględnienie kilku rekordów zasobów w wolnym dostępie (open access) w swoim profilu. Dostęp do tych zasobów można uzyskać bezpłatnie bezpośrednio u dostawców; wyświetlanie tych pozycji nie wymaga posiadania subskrypcji. Możesz uwzględnić niektóre lub wszystkie te zasoby.
  • Zasoby oparte na subskrypcji: Bazy danych, w przypadku których uzyskanie dostępu do pełnego tekstu rekordu wymaga subskrypcji. Istnieją wybrane zasoby, które umożliwiają zachowanie metadanych na profilu, nawet jeśli nie posiadasz subskrypcji. Inne rekordy są zastrzeżone i udostępniają metadane użytkownikom subskrybującym EDS oraz wybrane źródło – zwanym klientami wzajemnymi. W kwestionariuszu wskazano, które zasoby są dostępne tylko dla klientów wzajemnych.
  • Katalogi i indeksy partnerów: Zasoby te zawierają tylko podstawowe informacje bibliograficzne i udostępniono je z myślą o zapewnieniu informacji o cytowaniach dla celów naukowych. Nie jest zatem dostępny pełny tekst z funkcją wyszukiwania i nie ma możliwości utworzenia CustomLink do pełnego tekstu; CustomLinking może być jednak dostępny do utworzenia odsyłacza do cytowania w macierzystym interfejsie.

Jeśli po wypełnieniu kwestionariusza partnerów zaistnieje potrzeba wprowadzania zmian w wybranych opcjach, prosimy o kontakt na adres eds@ebscohost.com.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do kwestionariusza partnerów.

 

related terms: EDS Partner Database Questionnaire (Polish)