Skip to main content
Support - EBSCO Help

Frageformular for partnerdatabaser EDS

En av de viktigaste aspekterna av din EDS inverstering är möjligheten att söka bland ett ständigt växande antal poster som vi får direkt från utgivare och sedan indexerar. En majoritet av innehållet är tillgängligt via våra huvudindex, men vi har tillstånd att bygga separata databaser för EDS från ett antal utgivare. Dessa databaser omfattar en uppsättning innehåll som vi kallar partnerdatabaser och som visas inom delen "Innehållsleverantör" när du begränsar sökningarna inom EDS.

Det är viktigt att notera att partnerdatabaser inte är representativa för allt innehåll du kommer att söka efter genom din EDS-profil. Vi har flera olika index som används, inklusive sådana för dina fulltextdatabaser och bibliografiska databaser i EBSCOhost. Detta formulär är utformat för att hjälpa oss att anpassa den del av din samling som anses vara partnerdatabasinnehåll i EDS. För en komplett lista över innehållet som ingår i din EDS-profil klickar du här.

Om du vill öppna formuläret direkt klickar du här.

Länkningsinformation
Eftersom posterna i våra partnerdatabaser inte är direkt tillgängliga från EBSCO, behöver du göra det möjligt att komma åt den fulltexten eller objektet, från varje leverantör. Om du redan gör detta med dina EBSCO-databasprodukter för objekt som EBSCO inte ger fulltext för, så kommer vi att ordna liknande tillgång i din EDS-profil. Det finns två metoder för att göra länkar till dina resurser:

 • CustomLinks: Som en tjänst för våra kunder har EBSCO skapat ett bibliotek med färdigt förformaterade länkar som kallas CustomLinks. När ett konto har tillgång till ett objekt, antingen tack vare öppen tillgång eller för att du prenumererar på resursen, så går det att skapa en CustomLink i EBSCOadmin som tar användarna från EDS-posten till det fullständiga objektet på utgivarens webbplats. Vi rekommenderar att du använder CustomLinks för att komma åt partnerdatabaser eftersom CustomLinks drar nytta av en länkningslösning som utgivaren har angett och därför anses vara den mest tillförlitliga metoden för att leda användarna rätt.
   
 • Länkserver: För att länka till poster som inte täcks av frågeformuläret för partnerdatabaser använder vi din länkserver, som till exempel LinkSource. En länkserver är programvara som accepterar korrekt utformade OpenURL-uppgifter och använder dem för att ta användarna till ett känt objekt. Den konfigureras av en administratör för att kontrollera åtkomst till objektet och ger alternativ för att komma åt det. Under konfigureringen kommer en koordinator av er Discoverytjänster vid behov be dig ange en fil med tidskriftsbestånd som innehåller fulltext. Den kommer att användas för att länka till resten av ditt fulltextinnehåll.

Partnerinnehåll
Det finns tre typer av partnerinnehåll, som alla har alternativ som finns i kategorierna engelska resurser och flerspråkiga resurser. Du kommer att tillfrågas om varje typ av resurs för alla kategorier. Observera att en majoritet, om inte alla, poster i flerspråkiga resurser är på ett annat språk än engelska.

För att göra det lättare att fylla i formuläret kan du tänka i stora drag kring varje typ av innehåll i din profil innan du börjar.

 • Resurser med öppen tillgång: EDS erbjuder idag möjligheten att inkludera flera resursposter med öppen tillgång genom din profil. Dessa resurser är fritt tillgängliga på Internet direkt från leverantörer och det behövs inte någon prenumeration för att komma åt objekten. Du kanske vill inkludera några eller alla av dessa resurser.
   
 • Prenumerationsbaserade resurser: Databaser som kräver en prenumeration för att få tillgång till fulltextversionen av posten. Vissa resurser tillåter att lagrar metadata i din profil även om du inte är prenumerant. Andra är begränsade och tillhandahåller endast metadata för prenumeranter på både EDS och den valda resursen – dessa kallas för gemensamma kunder. I formuläret står det vilka resurser som endast är tillgängliga för gemensamma kunder.
   
 • Partnerkataloger och -index: Dessa resurser innehåller endast grundläggande bibliografiska uppgifter vars främsta syfte är att tillhandahålla referensinformation för forskningsändamål. Därför finns det ingen sökbar fulltext och ingen möjlighet att använda en CustomLink som leder till fulltext, men det kan gå att använda en CustomLink för att länka till referatet i det ursprungliga gränssnittet.

När du har fyllt i partnerfrågeformuläret kan du kontakta oss på eds@ebscohost.com om du behöver göra några ändringar.

Klicka här för att öppna partnerfrågeformuläret

 

Related terms: EDS Partner Database Questionnaire (Swedish)