Skip to main content
Support - EBSCO Help

Možnosti nastavení vašeho obsahu v EBSCO Discovery Service (EDS)

EBSCOadmin nabízí administrátorům možnost přizpůsobení obsahu EDS na míru vaší knihovny. Abyste mohli využívat partnerské databáze, potřebujete nejprve vaše EDS nastavení upravit.

 View Tutorial

Můžete upravit obsah, který je do vašeho hlavního EDS profilu přidáván, nebo jakýkoli vámi vytvořený profil. Administrátoři mají možnost nastavit „Content Automatically Enabled Setting“. V okamžiku, kdy je do EDS přidána nová partnerská databáze, bude databáze automaticky k dispozici také ve vašem profilu.

Přidání nového obsahu partnerských databází do EDS je snadné.

 1. Přidejte novou databázi do vašeho profilu (pokud jste nenastavili automatické přidávání).

 2. V případě, že databáze vyžaduje, aby ji EBSCO prolinkovalo k plnému textu vydavatele, je zapotřebí nastavit příslušný „CustomLink“. Jak „CustomLink“ k partnerské databázi nastavit se dozvíte zde (v angličtině).

Přidání nové databáze k vašemu EDS profilu
 1. Klikněte na Customize Services.

 2. Z Choose Profile menu, vyberte EBSCO Discovery Service profil.

 3. Klikněte na Databases.

 4. V levém horním rohu vyberte v menu Show: All.

 5. Nyní z menu vyberte Show: Disabled, uvidíte databáze, které můžete přidat.

 6. Každou databázi, kterou budete chtít přidat, zapněte - On ve sloupci Enable.

 7. Svoje nastavení potvrďte, Submit. Databáze bude/budou nyní součástí vašeho profilu.

Automatické přidávání obsahu partnerských databází

Content Automatically Enabled Setting vám umožňuje automaticky přidávat jakoukoli partnerskou databázi, která je v EDS

k dispozici. Ve výchozím nastavení je nastaveno „No” – pro EDS automaticky generované profily a uživatelské profily vytvořené administrátory. Při tomto nastavení je zapotřebí přidat záznamy do EDS manuálně. Jak na to, se dozvíte níže.

Pokud máte nastaveno „Yes“, veškerý nový obsah bude do EDS profilu přidáván automaticky. Koncoví uživatelé tak mohou vyhledávat metadata bez zásahu administrátora. Mějte ale na paměti, že v případě prolinkování k plnému textu musí administrátoři bezproblémový přístup k plnému textu nastavit, jak jsme uvedli výše.

Jak povolit/zakázat automatické přidávání nového obsahu:

 1. Klikněte Customize Services.

 2. Z Choose Profile menu vyberte profil, který chcete upravit.

 3. Klikněte na Databases.

 4. Nastavte New Content Automatically Enabled parameter na Yes/No

  EDS Customization - Managing Content

 5. Své nastavení potvrďte tlačítkem Submit.

Odstraněné databází z vašeho profilu

Pokud chcete databázi z vašeho EDS profile odstranit:

 1. Klikněte na Customize Sevices

 2. Z Choose Profile menu vyberte EBSCO Discovery Service profile.

 3. Klikněte na Databases.

 4. Každou databázi, kterou chcete odstranit, vypněte - Off ve sloupci Enable.

 5. Svoje nastavení potvrďte tlačítkem Submit.